Сдружение АГОР - АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Сдружение АГОР

Активни граждани
за обществено развитие

Сдружение с нестопанска цел „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ “ е неправителствен организация в обществена полза. Сдружение с нестопанска цел „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“ съществува от 2015 г. и дейностите му са насочени към опазване на околната среда и участие в каузи за повишаване на нивото на екологична култура на обществеността в цялата страна. От създаването си до сега сдружението чрез своята членска и доброволческа маса е изследвало почвите в Ловешка област и е участвало активно и безвъзмездно в локални кампании за опазване на почвеното разнообразие и в кампании за консултиране и подпомагане на млади земеделци, свързани с поддържане на качествата и плодородността на почвите и иновативни земеделски техники и практики за оползотворяване на потенциала на почвите в областта.

Проекти

Новини